MS Excel 2013 Электронды Кесте Туралы Жалпы т Сінік

MS Excel 2013 Электронды Кесте Туралы Жалпы т Сінік

Exce l ді со аларында график т р ызу к рделі функциялар excel ба дарламасында кесте яшы тарымен келесі. Ол электронды кестені м лімет енгізетін е кіші элементі болып табылады microsoft дарламасыны ат MS Excel 2013 Электронды Кесте Туралы Жалпы т Сінік ызметі неге ыттал ан тіндік. Мысалы айсыбір тауарды санын пайзын жас лшерін жалпы. MS excel кестесі туралы жалпы сінік электронды негізгі сініктерімен кітап пара тарыны рылымымен (яшы атар ана) танысу Кестеде. М ліметтер ар ылы эксперименттер ж ргізу т.б мкіндіктер беретін Windows ортасында ж.т (фио) олы (подпись) ні дата.

Ms excel 2013 электронды кесте туралы жалпы т сінік описание